Om coachning

Coachning är en effektiv metod att uppnå sina mål eftersom den aktiverar och utvecklar tänkandet och den kreativa processen. När vi tänker kreativt löser vi uppgifter vi tidigare trott omöjliga och vi ser saker på nya sätt.

Coachning är för mig en aktiv lärprocess som utgår från en positiv livssyn.

Resultatet av coachning kan exempelvis vara ett beslut, en handling, ett medvetandegörande eller en insikt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *